Prekių grąžinimas

GARANTIJA

Garantija pagal įstatymą. Kokybės (komercinė) garantija:

1.1.  CK 6.338 str. nustato terminus reikalavimams dėl Prekių trūkumų pareikšti (garantija pagal įstatymą).

1.2.  Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

1.3.  Pardavėjo suteikiamas kokybės (komercinės) garantijos terminas:

  • Baldo karkasui – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai;
  • Minkštoms baldo dalims – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai;
  • Baldo mechanizmams ir jų komponentams – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

1.4.  Kokybės (komercinė) garantija nevaržo Pirkėjo (vartotojo) teisių įsigijus netinkamos kokybės Prekę.

1.5.  Garantija taikoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Prekės kokybės trūkumais nėra laikoma ir garantijos sąlygos nėra taikomos:

2.1.  Atsiimant prekes iš Pardavėjo sandėlio, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jos priėmimą. Pretenzijos dėl prekių kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužimai ir kitokio pobūdžio sugadinimai atsiradę transportuojant/surenkant/nešant dėl pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) nėra priimamos iš pirkėjo po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo sandėlio.

2.2.  Tuo atveju, jeigu Pirkėjas Prekes užsako skirtingu metu (t.y. ne tą pačią dieną), Pardavėjas Prekes gali gaminti skirtingu metu (t.y. skirtingomis gamybos partijomis), dėl ko Prekės (kaip skirtingų gamybos partijų gaminiai) gali skirtis (audinio, odos, medienos ir/ar kt. atspalviais) ir tekstūra;

2.3.  Trūkumams, atsiradusiems dėl: netinkamo naudojimo ir priežiūros; naudojimo ne pagal paskirtį; vagystės; stichinių nelaimių; gaisro; buitinių faktorių; tyčinio sužalojimo; instaliavimo, įrengimo, montavimo ar remonto darbų, atliktų ne Pardavėjo; į/ant Prekių patekusių pašalinių daiktų, medžiagų ar skysčių ir kitų išorinio poveikio sukeltų pažeidimų;

2.4.  Išvaizdos ir/ar kitiems kosmetiniams defektams, atsiradusiems dėl normalaus susidėvėjimo.

2.5.  Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumams;

2.6. Natūralaus medžio įtrūkimams mažesniems nei 5 mm pločio;

2.7.  Visų tipų dovanoms.

2.8.  Tarp Pirkėjui pateiktų audinių, medienos ir kt. pavyzdžių (parduotuvėje, kataloguose, interneto svetainėje ir pan.) ir Prekės audinio yra galimi atspalvių, tekstūros, raštų skirtumai;

2.9.  Naujiems baldams skleidžiant specifinį kvapą, kuris vėdinant patalpas išnyksta.

2.10.  Prekėms kurių trūkumai buvo aptarti iš anksto ir klientui sutikus dėl jų raštiškai.

2.11.  Išrinkus prekes ne pagal surinkimo instrukcijoje nurodytus brėžinius.

2.12.  Ilgai sandėliuojama, neišpakuota prekė gali prarasti savo prekinę išvaizdą.

Garantija netaikoma jei:

3.1. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį, medienos detales. Jų seilės ir prakaitas daro neigiamą poveikį;

3.2.  Jei baldas buvo naudojamas ne pagal paskirtį: šokinėta, sėdėta ant baldų atlošų, nugarėlės ir šoninių atramų (porankių), laipiota ar kabėta ant korpusinių baldų stalčių, durelių, lentynų – baldai gali virsti ar kristi, dėl ko kiltų pavojus sveikatai.

3.3.  Paviršiai buvo pažeisti aštriais daiktais;

3.4.  Baldai buvo laikyti padidinto drėgnumo patalpose;

3.5.  Baldai buvo valyti abrazyvinėmis priemonėmis;

3.6.  Buvo nuimtos informacinės etiketės;

3.7.  Netinkamai naudoti baldų mechanizmai – jie gali sulūžti, deformuotis, dėl ko kiltų prispaudimų, įstrigimų, sužeidimų, sužalojimų ir kt. panašūs pavojai; prie mechanizmo vidinės dalies kišti pirštus, rankas, kojas, kitas kūno dalis bei pašalinius daiktus – mechanizmo veikiama jėga gali sužeisti, sužaloti, pakenkti baldui;

3.8.  Jeigu ant medinių paviršių buvo statomi šlapi arba karšti indai (pvz.: puodeliai, stiklinės ir pan.), kadangi tiek skysčiai, tiek karštis gali pažeisti paviršių.

3.9.  Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų.

3.10.  Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu

Reikalavimų dėl Prekių trūkumų pateikimas

4.1.  Reikalavimai dėl Prekių trūkumų gali būti pareiškiami Pardavėjui, jeigu Pirkėjas:

4.2.  Prekių trūkumus nustato per garantijos terminą, ir

4.3.  Pateikia Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame nurodo Prekių trūkumus ir Pirkėjo reikalavimą ir

4.4.  Prie prašymo prideda kasos aparato ar pirkimo – pardavimo kvitą, arba kitą Prekių pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kt).

4.5.  Jeigu Pirkėjas neįvykdo 4.2, 4.3, 4.4 punktuose nurodytų sąlygų, Pirkėjo reikalavimas vykdomas tik Pardavėjui sutikus.

4.6.  Pirkėjas reikalavimus dėl Prekių trūkumų turi pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos.

4.7.  Pirkėjas, pateikęs Pardavėjui reikalavimą dėl Prekių trūkumų, turi sudaryti sąlygas Pardavėjui įvertinti Prekių kokybę, t.y.:

4.8.  Sudaryti sąlygas Pardavėjo atstovams ir/ar Pardavėjo nurodytiems asmenims apžiūrėti ir įvertinti Prekių kokybę jų buvimo vietoje;

4.9.  Sudaryti sąlygas paimti Prekes jų apžiūrai ir kokybės įvertinimui;

4.10.  Pristatyti Prekes jų apžiūrai ir jų kokybės įvertinimui į Pardavėjo nurodytą vietą.

4.11.  Prieš pristatant ar atiduodant prekes garantiniam aptarnavimui, remontui ar restauravimui- jas išvalykite, tarpus tarp detalių išsiurbkite, čiužinio užvalkalus išvalykite. Nepalikite augintinio kailio likučių. Perduokite prekę švarią ir tvarkingą. Gamintojas pasilieka teisę Prekės nepriimti jei ji gali kelti antisanitarinę ar alergijos grėsmę.

4.12.  Garantijos sąlygas atitinkantys ir pagrįsti Pirkėjo reikalavimai dėl Prekių trūkumų, už kuriuos yra atsakingas Pardavėjas, tenkinami per protingą terminą.

4.13.  Garantijos laikotarpiu pakeitus Prekę nauja, pakeitus Prekės dalį, detalę, taip pat bet kokiu kitu būdu pašalinus Prekės trūkumus (atstačius kokybę), garantijos terminas nepratęsiamas ir baigiasi suėjus atitinkamam šiame garantiniame talone nustatytam garantijos terminui.

4.14.  Kitas Pirkėjo teises ir pareigas įsigijus netinkamos kokybės Prekę reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir įstatymai.

Nustačius baldų borką ar kokybės neatitikimus, Pardavėjas privalo juos ištaisyti. Jei ištaisyti nepavyksta, Pardavėjas turi pakeisti prekę nauja. O jei prekės nepavyksta pakeisti, privalo Pirkėjui grąžinti sumokėtus pinigus.

DĖMESIO!

Remiantis mažmeninės prekybos taisyklėmis Vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401–9406).

Svarbu:

Kilus klausimams dėl baldų priežiūros, surinkimo ar valymo instrukcijų būtinai kreipkitės šiais kontaktais info@baliwood.lt, tel.: +370 686 99956.

Garantijos teikėjas:

UAB “Kavos uostas“, juridinio asmens kodas 302484528, buveinės adresas – Mindaugo g. 16-50, Vilnius.

Uždaryti

Prisijungti

Uždaryti

Krepšelis (0)

Cart is empty Prekių krepšelis tuščias.

Baliwood

Baldai iš Balio salos

Uždaryti